+46 (0) 10-48 25 100 info@haggblomab.se
Wasa Dredging

Wasa Dredging

Wasa Dredging - Häggblomin palvelutarinat

Undervattensgrävning kräver särskilda redskap

Muddrings- och vattenbyggnadsbolaget Wasa Dredging har förlitat sig på Häggblom som samarbetspartner ända sedan början av 2000-talet. Ursprungligen började vi samarbeta på grund av att vi hade hört att andra haft goda erfarenheter av Häggblom och dessutom fanns bolaget nära.

– Tillförlitlighet, god kvalitet, innovativitet och utveckling. Dessa egenskaper har vi varit särskilt tacksamma för, sade Wasa Dredging Oy:s verkställande direktör Kristian Backlund.

Wasa Dredging Oy grundades 1985 och har specialkompetens när det gäller brytning under vatten. Bolaget fördjupar hamnar och farleder genom muddring med grövre utrustning som de själva har byggt. Häggblom levererar till Wasa Dredging skopor och slitagedelar som behövs för muddring. Också när utrustningen behöver underhåll eller reparation vänder man sig till Häggblom.

– Vi för ofta skopor till Häggblom för reparation. Tillsammans reparerar vi också gamla fel, om vi hittar sådana, berättar Backlund.

För att muddra under vatten behöver Wasa Dredging skopor av en helt egen typ.

– Vid muddring behövs det andra skopor än till exempel i stenbrott. Undervattensbyggande är speciellt i den bemärkelsen att markgrunden är mycket hård. Då är det svårt att få skopan att sjunka ner i marken, berättar Backlund.

– Vid muddring måste skoporna göras betydligt smalare än normalt. Tillsammans med Häggblom utvecklar Wasa Dredging olika lösningar för att skoporna ska kunna sjunka bättre in i marken. Kundens önskemål och särskilda behov har Häggblom beaktat väl.