Häggblom
Underhållstjänster under hela produktens livscykel

Underhållstjänster under hela produktens livscykel

Förebyggande underhåll är alltid mer förmånligt än reparation. Vår heltäckande service- och underhållstjänst ser till att maskinerna är i bra skick och håller kvar dem där de behövs, på byggarbetsplatsen.

Service av skopor och bandvagnar

Vi kontrollerar, gör en plan och utför service på skopan och/eller bandvagnen enligt avtal. Detta görs antingen på plats eller i vår fabrik, på den tidpunkt som passar kunden bäst. Dem uppgifter som samlas vid varje servicetillfälle får kunden naturligtvis ta del av och vi drar nytta av vårt produktutvecklingsarbete i strävan efter att alltid bli bättre.

I samband med servicen kartläggs huvudvagnen, bandvagnen och skopan. En reparationsplan sätts upp och genomförs med stor skicklighet och med de bästa komponenterna.

Häggblom - Service