Häggblom

Försäljning

+46 (0) 382 480 100
info(at)haggbIomab.se
FÖRSÄLJNING »

Profilskopor

Profilskopor

Häggblom - Andersson attachment - profilskopor

Vi tillverkar profilskopor i tre olika modeller. Modell 1 är den ursprungliga modellen med raka sidor. Modell 2 har också vinklade skärstål i 2x45 grader, men är helt rund i bakkant. Denna modell har inga vassa kanter som skadar diket. Modell 3 är ytterligare en utveckling av modell 2, där taket brutis upp för att ge skopan ökad höjd.