Häggblom

Försäljning

+46 (0) 382 480 100
info(at)haggbIomab.se
FÖRSÄLJNING »

Planeringsskopor

Planeringsskopor

Häggblom - Andersson attachment - planeringsskopor

Vi tillverkar högkvalitativa planeringsskopor för grävmaskiner. Utformningen av planeringsskopan kan skilja sig åt beroende på önskemål ifrån kund. Raka koniska sidor, en till tre sidoinbockningar, olika takvinklar är vanliga varianter. Bredare skopor som är mindre djupa är vanligare  i Danmark, Tyskland och söderut.