Häggblom

Försäljning

+46 (0) 382 480 100
info(at)haggbIomab.se
FÖRSÄLJNING »

Gallerskopor

Gallerskopor

Häggblom - Andersson attachment - gallerskopor

Vi tillverkar gallerskopor till grävmaskiner i olika utföranden. Numera är det vanligast att vi använder kamstål, som tack vare sin utformning gör att stenarna inte fastnar i "gallret". Förutom gallerskopor som är utformade som en planeringsskopa med kamstålen parallellt med skärstålet, tillverkar vi grävgallerskopor där gallren istället går längs med sidorna.