+46 (0) 10-48 25 100 info@haggblomab.se
Produktutveckling

Produktutveckling

Häggbloms heltäckande servicekedja börjar med sakkunnig planering, då man planerar för byggnadskonstruktionen utifrån kundens behov, även för krävande konstruktioner och maskindelar. Vi har tillgång till de senaste 3D-modelleringssystemen i branschen och effektiv modellering med laserskanning.

Med hjälp av de moderna systemen kan man få fram ett optimalt slutresultat; produktens tillverkningsprocess är synkroniserad med Häggbloms maskinpark, vilket innebär kostnads- och kvalitetseffektivitet för kunden.

Rätt val av komponenter bland marknadens mest högklassiga märkesprodukter samt den senaste planeringstekniken säkerställer en snabb och flexibel planeringsprocess.

Det målmedvetna och systematiska produktutvecklingsarbetet bygger på återkoppling från kunderna, ett omfattande samarbetsnätverk – som exempelvis agenturen för BERCO, ESCO och ITM – kunskap och kompetens samt den egna verkstadens och serviceenhetens långa erfarenhet.

Häggblom - produktutveckling - konstruktion