+46 (0) 10-48 25 100 info@haggblomab.se
Två år av förändring

Två år av förändring

21.12.2021

VD:s hälsning

Det har snart gått två år sedan vi första gången nåddes av oroväckande nyheter från Asien om ett nytt, speciellt virus. Och ett par månader därefter hade Europa stängts ned. Det här ledde till stor osäkerhet och till och med rädsla i företagen – och alla klarade tyvärr inte den plötsliga förändring som upplevdes i omvärlden. Vi, våra leverantörer och kunder lyckades navigera bland grynnorna relativt väl. Vi kunde betjäna våra kunder närmast normalt under 2020 och vad som var viktigast: vår personal höll sig frisk. Vi tog stora digitala kliv både i att hantera distansarbetet och leda verksamheten, och vår personal blev tvungen att flexa och anpassa sig till en mängd nya anvisningar och arbetssätt. Att delvis arbeta på distans och avsaknaden av ett socialt gränssnitt har säkert varit en utmaning för oss alla, så jag vill rikta ett tack till hela vår personal för att ha orkat under denna undantagstid.

Tiden efter nedstängningen har i Finland, Europa och även globalt varit en tid av mycket snabb – till och med okontrollerad – tillväxt. Pandemin har satt hinder för att resa, vilket i västvärlden har inriktat konsumtionen på bland annat maskiner och apparater. Det i sin tur har lett till att efterfrågan på dem har ökat snabbt. De ekonomiska nyheterna i år har bjudit på rubriker om microchips, containrar, stål och andra råvaror med en gemensam nämnare: brist. När det blir brist på något, leder det genast till flaskhalsar i leveranskedjan. I marknadsekonomin korrigeras det vanligtvis genom en ökning av priserna, vilken 2021 var exceptionellt stor. Detta ledde till ett stort kostnadstryck i hela leveranskedjan, vilket vi tyvärr har observerat även i konsumentpriserna. Vi kan endast önska att den drastiska prisökningen lugnar sig och konsumtionen återgår till det normala. Då blir den omvärld företagen arbetar i mer stabil och något lättare att förutse.

En alltför snabb global tillväxt leder också lätt till att företagen nödvändigtvis inte kan agera hållbart på global nivå. En ohämmad efterfrågan på en viss råvara kan även locka till sig aktörer som vill ha snabba vinster och för vilka hållbarheten inte finns med i strategins kärna. Vi på Häggblom har lyckligtvis glädjen att arbeta tillsammans med sådana intressentgrupper för vilka både social och ekologisk hållbarhet är en hederssak. Vi tror att vi genom att satsa på hållbar verksamhet kan ligga i framkanten och utveckla våra produkter och tjänster, för vilka det finns efterfrågan även under tider med en lugnare tillväxt.

När detta arbetsintensiva – och delvis mycket annorlunda – år nu går mot sitt slut vill jag tacka vår fina personal för dess fantastiska arbete, våra kunder för deras förtroende och utmärkta samarbete samt alla våra partner för ett år som gick bra.

Jag önskar för min egen och företagets del alla en riktigt fridfull och god jul samt ett framgångsrikt nytt år.

 Jukka Karhula

Jukka Karhula
Häggblom