+46 (0) 10-48 25 100 info@haggblomab.se
Samarbetet med yrkesutbildningen av primär betydelse

Samarbetet med yrkesutbildningen av primär betydelse

22.09.2021

I vår bransch råder det kronisk brist på yrkeskunniga personer och konkurrensen om dem är tidvis hård. Därför måste också Häggblom kunna skilja sig ur mängden och samtidigt skapa en positiv arbetsgivarbild.

Vi samarbetar intensivt med utbildningen för grundexamen i maskin- och produktionsteknik vid yrkesinstitutet Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (Kpedu) och med ingenjörsutbildningen vid Centria yrkeshögskola. Eftersom Häggblom fortlöpande har behov av bl.a. svetsare och ingenjörer är det viktigt att vi finns med redan i utbildningen. Vi erbjuder gärna branschens studerande sommarjobb och arbetspraktik – och den vägen även arbetstillfällen.

 

Läraren med på arbetsplatsen

lektor Jarkko Kröger i färd med att visa de studerande hur man svetsar bandplattor.

På bilden lektor Jarkko Kröger i färd med att visa de studerande hur man svetsar bandplattor (Bild: Keskipohjanmaa/Clas-Olav Slotte).

Jarkko Kröger är lärare i maskin- och produktionsteknik vid yrkesinstitutet Kpedu och har utbildat plåtslagare/svetsare på ungdomssidan sedan 2011.

– Häggblom har förhållit sig mycket positivt till oss, bl.a. genom att erbjuda sommarjobb och arbetsplatsförlagt lärande. Samarbetet har alltid fungerat bra och varit berikande på alla sätt.

Under hela fjolåret hade Kröger rollen som arbetsledare på Häggblom för 6–10 studerande inom ett strategiprojekt som gick ut på att läraren är med på arbetsplatsen.

– Vi jobbade på produktionssidan och det vi producerade användes i färdiga produkter. Utöver plåtslagar-/svetsjobben skötte de studerande Häggbloms mindre svetsrobotcell.

Samtidigt jobbade det studerande från yrkesinstitutet som gjorde sitt arbetsplatslärande och sina prov på yrkeskompetens även på maskinbearbetningssidan under ledning av Robert Kiviniemi, som Kröger vill rikta ett särskilt tack till.

– Arbetsklimatet på Häggblom var verkligen fint. Vi upplevde att vi var välkomna och även i övrigt förhöll man sig positivt till oss på företaget, minns Kröger nöjt.

Han uppskattar även Häggbloms flexibilitet; då det ibland fanns mindre av jobb på produktionen, var det möjligt att ordna teorilektioner för de studerande i företagets lokaler.

– Året blev mycket lärorikt för de unga. Och även för mig själv, trots mina 32 år i branschen. En av de studerande sammanfattade bra vad året gav: ”Här i jobbet lär man sig på en vecka detsamma som under ett år i skolan.”

 

Häggblom som företag

– Jag uppskattar Häggblom som företag högt; det är ett traditionellt och stabilt företag som ger långvariga jobb. Det har ett gott rykte som arbetsgivare, en konkurrenskraftig lönenivå och rekryterar aktivt yrkeskunniga personer.

Kröger berömmer även Häggbloms mångsidighet och flexibilitet. Fast anställda kan om de så vill byta till andra uppgifter, t.ex. till maskinbearbetning, montering eller bandunderhåll. Det är också möjligt att välja mellan företagets olika verksamhetsställen – eller varför inte en gruvkommendering?

 

Alla vinner

– De fristående yrkesproven ska i regel avläggas i en genuin företagsmiljö. För oss är det av största vikt med företagspartner som Häggblom. Hos dem kan de studerande göra sitt arbetsplatsförlagda lärande och också avlägga proven. Sedan 2018 har vi haft en kompetensinriktad läroplan som inte är tidsbunden, dvs. de studerande kan avlägga studierna i egen takt. Eftersom de unga kan tillbringa längre perioder hos Häggblom och avlägga flera prov avancerar studierna i raskt takt och de studerande blir snabbare färdiga, berättar Kröger.

Enligt honom har även läroinrättningen nytta av detta snabbare ”genomflöde”. Läroinrättningens offentliga finansiering baserar sig i många stycken på hur fort en studerande blir klar och sysselsatt. I det avseende är situationen i metallbranschen bra eftersom alla som avlagt examen i praktiken snabbt får jobb om de så vill.

– Häggbloms personal kan följa våra studerandes utveckling på första parkett och anställa dem genast efter att de blir klara. Drygt tio studerande har anställts under min tid och alla jobbar fortfarande antingen på enheten i Kalajoki eller i Karleby, säger Kröger och konstaterar avslutningsvis:

– Varje år premierar vi ett samarbetsföretag och 2020 var det mycket välförtjänt Häggblom.