+46 (0) 10-48 25 100 info@haggblomab.se
Lyft rätt.

Lyft rätt.

31.03.2021

Inom vårt koncept Taking Care har vi inlett åtgärder för att också göra våra kunders arbetsmiljöer tryggare. Vi kommer bland annat att utveckla våra produkter så de blir allt säkrare att använda och kommer regelbundet att påminna våra kunder om arbetarskyddsfrågor. Den här artikeln handlar om rätt lyftteknik, hjälpmedel, risker vid lyft och vikten av planering.

Oikea nostotekniikka

 

Hjälpmedel

Lyft kan göras lättare och risker undviks med lämpliga hjälpmedel. För att hjälpmedlen ska ge största nytta bör arbetstagarna ges den inskolning och de instruktioner som krävs. Lyftanordningarna och hjälpmedlen ska vara anpassade efter arbetsuppgiften. Med korrekta hjälpmedel går arbetet både snabbare och smidigare. Nya hjälpmedel utvecklas hela tiden – det lönar sig att följa med vad som finns.

 

Manuella lyft

I situationer där inga hjälpmedel kan användas ska arbetstagarna instrueras om korrekt och säker lyftteknik. Vid behov utförs arbetet i par eller grupp. Den fysiska belastningen i tungt arbete ökar risken för sjukdomar i rörelseorganen. Också andnings- och cirkulationsorganen utsätts för påfrestning och risken för olyckor ökar.

Faktorer som påverkar belastningen:

 • lastens tyngd och form
 • hur hållbart grepp man får om lasten
 • lastens position i förhållande till kroppen
 • kroppsställningen under lyftet
 • antalet lyft, upprepningar och deras varaktighet
 • hur långt lasten ska flyttas
 • arbetsmiljön: passagernas bredd, ojämnheter på ytan, halka, belysning, temperatur, fuktighet ...
 • personliga egenskaper: ålder, hälsotillstånd, muskelkraft, erfarenhet ...

 

Planera lyft noggrant

Skadlig belastning vid lyft kan reduceras med välplanerade arbetslokaler, redskap och arbetsmetoder. Eftersom lyft och förflyttningar för hand inte alltid kan undvikas eller underlättas med hjälpmedel ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna får tillräcklig utbildning och instruktioner om säker hantering av tunga laster.

 • Planera processen och arbetsmomenten så att lyften och förflyttningarna blir så få och sträckorna så korta som möjligt – gärna så att trappor och ramper undviks.
 • Planera arbetsställena så att den som lyfter behöver böja, tänja eller vrida sig så lite som möjligt.
 • Undvik särskilt lyft som börjar eller slutar ovanför axelhöjd eller på golvnivå.
 • Underlätta besvärliga arbetsställningar exempelvis med hjälp av reglerbart arbetsställe, lyftbord eller ledstaplare.
 • Se till att handtagen har rätt form och storlek, är rätt placerade och ger ett bra grepp.
 • Se till att det på arbetsställena och i passagerna finns tillräckligt med utrymme både för att utföra arbetet och för att använda hjälpmedel. Se vid behov till att det finns förvaringsplatser för hjälpmedel.
 • Se till att det råder ordning på golvytorna. Golven ska städas och de får inte vara hala. Använd högklassiga arbetsskor.
 • Lyft hellre många små laster än en stor och tung.
 • Använd benmusklerna och håll ryggen rak: en krökt arbetsställning frestar på ryggen.
 • Ryck inte, utan lyft med jämn kraft och håll lasten nära kroppen.

 

Trygg arbetsvecka!

 

Källa:www.ttl.fi