+46 (0) 10-48 25 100 info@haggblomab.se
Flak till gruvtruckar för Rysslands krävande förhållanden

Flak till gruvtruckar för Rysslands krävande förhållanden

12.11.2021

Som produktchef för gruvtrucksflak på Häggblom utvecklar Joonas Sykkö och hans starka team om fem personer flak till gruvtruckar och hela det tillhörande servicekonceptet med utgångspunkt i kvalitet och skapande av mervärde.

Flak till gruvtruckar för Rysslands krävande förhållanden

För närvarande är flak till gruvtruckar Häggbloms viktigaste exportprodukt till Ryssland. Det första flaket till Ryssland levererades 2019. Före det hade företaget exporterat en del skopor och bommar till landet.

– Jämfört med gruvtruckarnas originalflak är våra flak avsevärt lättare och hållbarare. Vi tillverkar flaken av avancerat höghållfast och slitstarkt stål från SSAB vilket tillsammans med omsorgsfull och innovativ konstruktion och högklassig produktion ger våra flak en lång livslängd. Andra styrkor är våra snabba leveranstider samt underhålls- och slitdelstjänsterna som är ett led i vårt koncept ”vi underhåller det vi tillverkar”, berättar Sykkö.

Häggbloms flak anpassas efter kundens behov eftersom driftförhållandena är utmanande — och alltid olika. Det schaktade materialet kan vara lätt eller tungt, skarpt, stort, nötande eller så kan det stelna i flaket. Även i gruvorna finns det skillnader; ramperna i dagbrotten kan vara branta eller geometrierna och funktionerna begränsas av hinder eller andra faktorer. Ofta gäller det också att beakta gruvans produktionsmål eller gruvtrucktillverkarnas föreskrifter.

— I konstruktionen och produktionen av flaken till Ryssland beaktar vi även vårt grannlands kalla driftförhållanden som tillför egna utmaningar i gruvverksamheten. Vid behov kan flaken värmas med bilens avgaser så att materialet inte fryser fast i flaket. Vi beaktar frostskyddet redan när vi konstruerar flaken, säger Sykkö.


Språkkunskaper och kännedom om företagskulturen har stor betydelse

– I Häggbloms personal finns flera personer med rysk bakgrund. Tack vare det har vi själva både språkkunskaper och kännedom om den lokala företagskulturen, berättar Sykkö nöjd.

Enligt honom är det särskilt viktigt att gå igenom de ryskspråkiga exportdokumenten med en person som behärskar språket. Hjälp med översättning fås vid behov av samarbetsparterna.

– Företagskulturerna i Finland och Ryssland har sina skillnader. Som jag ser det är den största skillnaden att byråkratin är starkare närvarande i handeln i Ryssland. Man prutar aktivt på priser, leveranstider och leveransinnehåll, som en ambitiös köpare och försäljare också ska — oberoende av kultur, konstaterar Sykkö.

 

En ljus framtid

– Framtiden för Häggbloms flakexport till Ryssland ser ljus ut. Gruvbolagen investerar för närvarande stort för att effektivisera produktionen, vilket ger oss ett utmärkt tillfälle att lansera våra flak på marknaden. Prishöjningen på material – I synnerhet på stål – och problemen med tillgången i hela Europa har tvingat gruvbolagen att noga tänka på var de skaffar de produkter de behöver. Gruvbolagen har önskat fler leverantörsalternativ och Häggblom har som ett nytt namn kommit med på många bolags förslagslista, säger Sykkö och tillägger:

– Även om vi hittills har levererat relativt få flak till Ryssland har dessa referenser redan kraftigt påverkat efterfrågan. I synnerhet då de nuvarande kunderna har varit mycket nöjda med våra högklassiga produkter och det mervärde de ger dem.

Sykkö tror att även Häggbloms geografiska läge och den flexibilitet och de förmånligare fraktpriser som följer av det är ett viktigt urvalskriterium.

– Sist och slutligen ligger vi relativt nära de ryska gruvaktörerna. Våra konkurrenter har sin tillverkning mestadels i närheten av Moskva varifrån det är överraskande långt till exempelvis nordvästra Ryssland. Från oss är sträckan hälften kortare. Byråkratin vid gränsen medför sina egna utmaningar, men den går det alltid att klara.

Häggblom har verkligt stora förväntningar på den ryska exporten 2022. Det utlovas flakaffärer för miljoner euro...

(Bild på Sykkö: Tomi Hirvinen