+46 (0) 10-48 25 100 info@haggblomab.se
En ny era inom logistiken

En ny era inom logistiken

08.09.2021

I början av 2018 införde Häggblom ett nytt verksamhetsstyrningssystem. Samtidigt gjordes en omfattande omorganisering av logistikfunktionerna som sammanfördes i en separat logistikavdelning. Sommaren därpå stod ett nytt modernt logistikcenter klart i en gammal byggnad granne till verksamhetsstället i Mesil, där Vasa bageri ursprungligen verkat. I anknytning till den tillkom en ny tälthall på 1 500 kvadratmeter, som levererades av Best Hall. Dessa två utgör nu centrum i Häggbloms reservdelsvärld. Härifrån levereras produkter till såväl kunderna som Häggbloms övriga verksamhetsställen: Haralandet i Karleby, Kalajoki, säljkontoret i Esbo och Häggblom Sverige AB i Luleå.

En ny era inom logistiken

– All volymökning i reservdelsförsäljningen, produktionen och servicen sysselsätter även logistiken. Det krävs att vi hela tiden är observanta för att kunna svara mot både kundernas och produktionens behov. Lyckligtvis har vi tillräckligt med resurser, säger utvecklings- och logistikchef Pasi Eskola.

Logistiken vid Häggblom handlar inte längre om att enbart hantera komponenter inom reservdelsförsäljningen. Den utgör dessutom en tydlig supportfunktion för produktionen och servicen. Kompetensen och kunskapen inom logistik och materialflöden finns nu samlade på ett och samma ställe, introduktionen till organisationen blir bättre och den interna informationsgången underlättas. Logistiksystemet är integrerat i våra fraktpartners motsvarande system, all logistikinformation sker digitalt och tack vare saldouppföljningen har tillförlitligheten förbättrats. Också rutinerna för hämtkunderna har förbättrats; säljarna behöver inte längre själva använda truck, utan kan informera den jourhavande logistikpersonen om kundens behov.

– På det här sättet kan vi serva våra kunder allt bättre och de får de produkter de beställt vid en allt mer exakt tidpunkt, lovar Eskola i genuin Taking Care-anda.


Coronapandemin ställde till det för de globala frakttransporterna

Häggblom – liksom alla andra aktörer inom industrin – drabbades av coronapandemins effekter på de internationella frakttransporterna.

– Till följd av bristande tillgång på sjöcontainrar och fartygskapacitet är det avsevärt besvärligare att organisera sjöfrakter för närvarande, i synnerhet för komponenter som importeras från Asien. Också speditionspriserna för dem har stigit till det mångdubbla. Även de europeiska långtradarfrakterna lider av en kraftig brist på transportkapacitet och chaufförer. Allt detta kan leda till fördröjningar i att få de produkter vi beställt, något som i sin tur påverkar både hur våra produktionsplaner håller och servicen till våra industriella kunder, konstaterar Eskola frustrerat.