+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
Verkkokauppa
Yleiset myynti-, toimitus- ja takuuehdot

Yleiset myynti-, toimitus- ja takuuehdot

– kulutus- ja varaosamyynti

 

Yleiset

Säännöt ja ehdot koskevat tuotteita, jotka Oy A. Häggblom Ab ("Häggblom") toimittaa asiakkaan tilausta vastaan.

 

Henkilötietojen käsittely

Häggblom käsittelee ja tallentaa henkilötietoja henkilötietolain ja EU:n tietosuojalain (EU Privacy Act GDPR) säännösten mukaisesti.

 

Hinnat

Häggblom ilmoittaa hinnan tarjouspyynnön tai tilauksen yhteydessä.
Koska Häggblom ei tavallisesti käy kauppaa yksityishenkilöiden kanssa, ilmoitetaan kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa. Alv lisätään kuitenkin laskutuksen yhteydessä.

 

Toimitusajat

a) Varastossa olevat tuotteet pyritään toimittamaan samana päivänä, jos tilataan viimeistään klo 14 -> tilaus perillä asiakkaalle yleensä seuraavana päivänä – poikkeuksena joidenkin paikkakuntien määrätyt jakelupäivät.

b) Ei varastoitavat, tilattavat tuotteet, toimitetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tuote on toimitettu Häggblomin varastoon. Toimitusaika ilmoitetaan asiakkaalle tilauksen yhteydessä tai kun Häggblom on saanut toimittajan vahvistetun toimitusajan, mutta se taataan siinä vaiheessa, kun tuote on Häggblomin varastossa. Pidätämme oikeuden inventaarion virheisiin. Kuljetusaika Häggblomin varastosta asiakkaalle lisätään.

 

Toimitusehdot

Tilatut tuotteet voidaan noutaa Häggblomin varastosta tai lähettää asiakkaalle Häggblomin ja asiakkaan välisellä sopimuksella. Toimitusehdot EXW tai CPT (INCOTERMS 2010). Häggblom järjestää kuljetuksen asiakkaalle sellaisella operaattorilla, jonka Häggblom katsoo soveltuvan parhaiten hinnaltaan ja laadultaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

 

Maksuehdot

Ennakkomaksu ennen toimitusta, Käteinen pankkikortilla tai 14 päivän nettolaskun jälkeen. Häggblom voi muuttaa maksuehtoja asiakkaan maksuhistorian ja luottotilanteen perusteella. Viivästyskorko on maksettava korkolain mukaisesti. Muistutus- ja perintämaksu maksetaan, jos sellainen on.

 

Takuu ja reklamaatio

Häggblomin toimittamien osien osalta Häggblomin verkkosivuilla julkaistuihin takuuehtoihin sovelletaan ensisijaisesti siellä esitettyjä takuuehtoja. Kaikki reklamaatiot on ilmoitettava Häggblomille heti vian tunnistamisen jälkeen. Reklamaatioon on liitettävä täydelliset tiedot, kuten käyttöaika, yksityiskohtaiset virheen syyt ja vian kuvaavat valokuvat. 

 

Takuuehdot

Uusilla ja aiemmin käyttämättömillä tuotteilla on rajoitettu tuotetakuu Häggblomin tuotteiden ensimmäiselle ostajalle seuraavassa kappaleessa kuvatuin ehdoin.

 

Takuuaika

Häggblomin tuotteisiin sovelletaan takuuta 12 kuukauden ajan Häggblomin toimituspäivästä alkaen, ja niitä sovelletaan tuotteisiin, jotka on asennettu oikein ja on normaalissa käytössä. Kuluvia osia, kuten kynsiä, terästä, suodattimia, on takuu materiaaleista tai valmistusvirheistä 3 kuukauden ajan toimituksen jälkeen, eivätkä ne koske normaalia kulumista.

 

Takausvelvollisuuden rajoitukset

Häggblom-tuotteet katetaan tuotteen laskutetun hinnan enimmäisarvoon asti. Takuu ei sisällä tai kata:

a) takuun alaisen korvaamisen aiheuttama työ, kuljetus tai vero/tulli
b) sellaisten tuotteiden vaihtaminen, jotka ovat vaurioituneet tai kuluneet normaalisti, on virheellisesti asennettu, normaalin ja suositellun huollon puutteesta tai vahingoista, jotka johtuvat takuun piiriin kuulumattomista komponenteista;
c) takuupyynnöt, joita ei ole ilmoitettu täydellisiksi kohtuulliseen aikaan vian havaitsemisen jälkeen;
Häggblom ei missään tapauksessa korvaa sivullisia vahinkoja. Tähän kuuluvat muun muassa tulojen menetykset, korjaus-/vaihto- tai muiden kaupallisten tappioiden aiheuttamat lisäkustannukset.

 

Takuu kuljetusvaurion tai lähetyksen katoamisen yhteydessä

Asiakas vastaa vahingoittuneiden tai kadonneiden lähetysten riskistä. Jos kuljetusvahinkoa tapahtuu, huomioi tämä merkitsemällä kuljetusvaurio rahtikirjaan, kun tavarat toimitetaan. Ota sitten yhteyttä nykyiseen rahdinkuljettajaan mahdollisimman pian vahingon/menetyksen jälkeen ja säilytä tavarat ja pakkaukset, sillä kuljettajalla voi pyytää vastaanottaa niitä. Ota aina yhteyttä rahdinkuljettajaan ja ota huomioon rahdinkuljettajan kuljetusehdot.

 

Palautus

Tuotteilla on 14 vrk:n palautusoikeus olettaen, että ne ovat käyttämättömiä ja asiasta on sovittu etukäteen.

 

Ylivoimainen este

Häggblom pidättää oikeuden toimitusajankohdan muutokseen, jos oston loppuun saattaminen estyi Häggblomin hallitsemattomista olosuhteista, kuten lakosta, sodasta, hallituksen päätöksestä, Häggblomin tai alihankkijan tai muun sellaisen häiriöitä, jotka eivät ole aiheuttaneet suhdetta, johon emme ole luottaneet, ja seurauksista, joita emme voineet kohtuudella poistaa. Jotta Häggblomilla olisi oikeus toimitusajan pidentämiseen, hänen on ilmoitettava asiakkaalle viipymättä, että on tapahtunut viivästykseen johtanut olosuhde. Jos ostoa ei voida saattaa päätökseen kohtuullisessa ajassa tämän kohdan mukaisten olosuhteiden vuoksi, kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen siltä osin kuin sen täytäntöönpano on estynyt. Jos edellisen kappaleen mukainen tilauksen irtisanominen tehdään, toista osapuolta ei voida määrätä vastuuseen muusta seuraamuksesta.

 

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta johtuvat riidat saatetaan päätökseen Välimiesmenettelyssä Helsingin kauppakamarin välimiesmenettelyssä, jolleivat osapuolet toisin sovi. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä. Menettelyssä käytetään suomen kieltä. Tämän välimiesmenettelylausekkeen perusteella vaadittu välimiesmenettely kuuluu luottamuksellisuuden piiriin. Luottamuksellisuus sisältää kaikki menettelyn aikana esiin nousevat tiedot sekä menettelyn yhteydessä annetut päätökset tai välimiesmenettelyt.

 

TUOTERYHMIEN TAKUUAJAT

TUOTERYHMÄ TAKUUAIKA
KETJUT* 12kk / 1000h
RULLAT 12kk / 1000h
VETOPYÖRÄT 12kk / 1000h
JOHTOPYÖRÄT 12kk / 1000h
TELALAPUT 12kk / 1000h
WOLVEREX** 10kk / 500h

Tuotetakuu ei ole voimassa tuotteille, jotka tilataan tuotetoimittajiltamme erikoismitoilla.
* Metsätyökäytössä 6kk / 500h
** Takuu ei korvaa tuotteen käytöstä johtuvaa kulumista tai siitä johtuvia vaurioita.

Täytä takuukorvaushakemus »

 

Allmänna försäljnings-och leveransvillkor »

General terms and conditions of the sale and delivery »