+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
Nosta oikein.

Nosta oikein.

31.03.2021

Olemme aloittaneet Taking Care -konseptimme alla toimenpiteet myös asiakkaidemme työturvallisuuden parantamiseksi. Tulemme muun muassa kehittämään tuotteitamme entistä käyttöturvallisemmiksi sekä muistuttelemme asiakkaitamme säännöllisesti työturvallisuusasioista. Tämä artikkeli käsittelee oikeita käsin tehtäviä nostotekniikoita, apuvälineitä, käsin nostamiseen liittyviä riskejä sekä suunnittelun merkitystä.

Oikea nostotekniikka

 

Apuvälineet

Nostojen helpottamiseksi ja vaarojen vähentämiseksi on työntekijöiden käyttöön annettava asianmukaisia noston ja siirron apuvälineitä ja niistä saatava kuormitusta keventävä hyöty on varmistettava asianmukaisella käyttökoulutuksella ja perusteluilla. Nostolaitteiden ja apuvälineiden pitää sopia kyseiseen työhön ja taakkaan. Oikein valittu apuväline nopeuttaa ja sujuvoittaa työtä. Apuvälineitä kehitetään jatkuvasti ja kannattaakin aina varmistaa, mitä uusia apuvälineitä on saatavilla. 

 

Käsin tehtävät nostot

Mikäli apuvälineitä ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista käyttää, työntekijöille on näytettävä oikeat ja turvallisimmat nostotekniikat. Tarvittaessa työ tulee tehdä parityöskentelynä tai useamman työntekijän toimesta. Raskaasta työstä johtuva fyysinen kuormitus lisää tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaaraa ja voi aiheuttaa lisäksi hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumista sekä erilaisia tapaturmia.

Kuormittumiseen vaikuttavat:

 • taakan paino ja muoto
 • taakasta saatavan otteen pitävyys
 • taakan sijainti suhteessa vartaloon
 • vartalon asento noston aikana
 • nostojen ja toistojen kesto ja määrä
 • siirtomatkan pituus
 • työympäristö: kulkuteiden leveys, tasaisuus, liukkaus, valaistus, lämpötila, kosteus…
 • työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet: ikä, terveydentila, lihasvoima, työkokemus…

 

Nostot on suunniteltava huolellisesti

Nostotyön aiheuttamaa haitallista kuormitusta voidaan vähentää panostamalla työtilojen, -välineiden ja -menetelmien suunnitteluun. Koska käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja ei voida aina välttää tai keventää apuvälinein, on työnantajan varmistettava, että työntekijät saavat myös riittävästi opetusta ja ohjausta taakkojen turvallisesta käsittelystä.

 • Suunnittele prosessin kulku ja työvaiheet siten, että nostoja ja siirtoja on mahdollisimman vähän ja että taakkoja joudutaan siirtämään mahdollisimman lyhyitä matkoja - portaita/luiskia mielellään välttäen.
 • Suunnittele ja mitoita työpisteet siten, että nostotyö sisältää mahdollisimman vähän kumartelua, kurottelua ja vartalon kiertoja. 
 • Vältä erityisesti hartian yläpuolisia ja lattiatasolta alkavia tai sinne päättyviä nostoja. 
 • Helpota hankalia työasentoja vaikkapa työpisteen säädettävyyden, nostopöytien tai pinoamisvaunujen avulla. 
 • Huolehdi kädensijojen oikeanlaisesta muotoilusta, sijoittelusta, pitävyydestä sekä tilavuudesta.
 • Huolehdi, että työpisteissä ja kulkuväylillä on riittävästi tilaa sekä työn tekemiseen että apuvälineiden käyttöön. Huomioi tarvittaessa myös apuvälineiden säilytyspaikat.
 • Pidä huolta lattiapintojen järjestyksestä ja siisteydestä sekä liukkauden estosta. Käytä hyviä työjalkineita.
 • Nosta mieluummin useita pieniä taakkoja kuin yksi iso ja painava.
 • Käytä jalkalihaksia ja pidä selkä suorana: kumara asento rasittaa selkää.
 • Älä tempaise, vaan nosta tasaisella voimalla niin, että taakka on lähellä vartaloa.

 

Turvallista työviikkoa!

 

Lähde: www.ttl.fi