+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
ISOsti laatua

ISOsti laatua

29.11.2021

ISOsti laatua

Turvallisuus- ja laatuasiantuntija Reetta Olkinuora toimii Häggblomilla laatupäällikkönä.

– Aloitin Häggblomin laatupäällikkönä pari vuotta sitten heidän päätettyä hankkia laatuasiantuntijan palvelut siihen erikoistuneelta SK Protectilta. Ulkopuolisena asiantuntijana olen heidän toiminnassaan puoliksi sisällä ja puoliksi ulkona, joten tunnen yrityksen ja sen työntekijät, mutta pystyn tarkastelemaan toimintaa riittävän etäältä. Näin esimerkiksi löydän kehittämiskohteet helpommin, Olkinuora sanoo.

Hän tekee eniten yhteistyötä johtoryhmän kanssa, jolle toimii muun muassa sparrausapuna ja päätöstenteon tukena. Yhteisenä tavoitteena on tehdä Häggblomin prosesseista suunnitelmallisempia ja tehokkaampia. Olkinuora pyrkii myös pistämään henkilökunnan esiintuomat kehitystarpeet selkeään pakettiin ja toimimaan rajapintana sekä viestinviejänä johdon ja henkilökunnan välillä.

 

Sertifiointiprosessi ja standardit

Olkinuora on mukana myös Häggblomin ISO-sertifiointiprosesseissa. Niissä käydään muun muassa läpi yrityksen dokumentteja, toimenpiteitä sekä prosesseja ja peilataan niitä haettavan standardin vaatimuksiin. Prosessi on usein pitkä.

– Ensin teemme sisäisiä toimenpiteitä, joita voivat olla vaikkapa erilaiset havainnot sekä toiminta- ja laatupoikkeamailmoitukset, työohjeiden riittävyyden varmistaminen sekä toiminnan sujuvoittaminen. Yksi päätavoite on aina työtapaturmien ennaltaehkäisy. Tämän jälkeen ulkopuolinen sertifiointilaitos käy toimenpiteemme läpi ja arvioi, ovatko ne johtaneet haluttuun lopputulokseen, Olkinuora kertoo.

Häggblomilla sertifiointi toteuttaa myös yhtä yrityksen johtavaa ajatusta; strategian jalkauttamista arjen tekoihin.

– Häggblomilla on jo kolme alan merkittävää ISO-standardia: laatu- ja asiakkuuskeskeiseen johtamiseen liittyvä iso 9001, turvallisuusjohtamisen ISO 45001, sekä ISO 3834-2, joka koskee hitsauksen laatujohtamista. Tällä hetkellä yritys suunnittelee myös ympäristöjohtamisen ISO 14001 -standardin sertifiointia, Olkinuora mainitsee.

 

Sertifioinnista hyötyvät niin yritys kuin asiakkaatkin

Edellä mainitut johtamisstandardit tukevat oleellisesti myös Häggblomin Taking Care -konseptin kolmen osion – turvallisuus, palvelu ja ympäristö – toteutumista.

– Häggblom saa sertifioinneista taloudellista hyötyä muun muassa prosessien suoraviivaistamisen kautta. Keinoja ovat muun muassa yhteisten pelisääntöjen kehittäminen, vastuiden selkeyttäminen, palaverikäytäntöjen sujuvoittamien tai vaikkapa asioista sopivien henkilöiden huolellinen valinta. Myönteinen vaikutuksensa on myös sertifiointien edellyttämällä jatkuvalla kehittymishalulla sekä virheistä oppimisella, Olkinuora kertoo.

Sertifiointi luo Olkinuoran mukaan myös sosiaalista kestävyyttä. Esimerkkinä tästä on henkilökunnan työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia lisäävä prosessien kokonaisvaltainen kehittäminen.

– Kaikkiin ISO-standardeihin liittyy oleellisesti asiakaskeskeisyys. Häggblomilla se toteutuu vaikkapa asiakkaille annetut lupaukset pitämällä tai heidän asettamiinsa vaatimuksiin vastaamalla. Sertifiointien ansiosta asiakkaat voivat myös luottaa siihen, että yritystä johdetaan vastuullisesti, Olkinuora toteaa lopuksi.