+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
Elinkaaripalvelumme tuovat kaivostoimintaan  luotettavuutta sekä kustannussäästöjä

Elinkaaripalvelumme tuovat kaivostoimintaan luotettavuutta sekä kustannussäästöjä

21.10.2021

Useimmat kauhanvalmistajat ovat keskittyneet uusien tuotteiden valmistukseen ja tekevät huoltotoimenpiteitä ainoastaan konepajoillaan. Kauhoja ja kulutusosia toimittavilla konevalmistajilla puolestaan ei ole yleensä kokemusta korjaushitsauksesta, joten he tarvitsevat siihen ulkopuolisen kumppanin. Häggblomin ainutlaatuinen palveluketju on sen sijaan jo pitkään tarjonnut kaivosasiakkaille mahdollisuuden saada saman katon alta isojen kaivoskauhojen sekä kaivosautojen lavojen suunnittelun ja valmistuksen lisäksi niiden huollot sekä vara- ja kulutusosat. Tarvittaessa hoidamme myös kauhojen ja lavojen käytöstäpoistot. 

Häggblom - elinkaaripalvelut

Taking Care -ideologiamme – eli aitoon välittämiseen panostaminen – on laajentunut kaivosten mobiililaitteiden elinkaaripalveluihin. Olemme tänä vuonna muun muassa kehittäneet asiakkaan luona kaivoksella tehtäviä kenttähuoltoja, joiden pääpaino on pienissä tai yllättävissä huolto- ja korjaustöissä. Isot, ennakoidut huoltotoimenpiteet – kuten määräaikaiskunnostukset – tehdään jatkossakin konepajallamme.

Olemme panostaneet etenkin kulutusmittauksiin sekä muihin valvonta- ja seurantapalveluihin, joista saamme arvokasta tietoa kauhojen ja lavojen kunnosta ja kulumisen kehittymisestä. Tätä informaatiota hyödynnämme asiakkaillemme säännöllisesti toimitettavissa raporteissa sekä huoltojen huolellisessa etukäteissuunnittelussa ja aikataulutuksessa. 

Tekemämme ennakoivat huoltotoimenpiteet minimoivat kalliiden ”hätätöiden” ja isojen korjaustoimenpiteiden tarpeen sekä pidentävät merkittävästi laitteiden käyttöikää. Ne myös parantavat tuotannon luotettavuutta pienentämällä yllättävistä laiterikoista aiheutuvien käyttökatkosten riskiä.