Service

Service

Det är bättre att förebygga än att återuppbygga och en service kostar alltid mindre än en reparation. Vi säkerställer att kundens maskin alltid är funktionsduglig och kan förbli i drift.

Granskningen av maskinens skick ligger som grund för den serviceplan som upprättas. Servicen utförs planenligt på plats eller i vår verkstad, vid den tidpunkt som passar kunden bäst. En rapport ges till kunden vid varje servicetillfälle.

Den inhämtade kunskapen, utifrån företagets omfattande service, ger en viktig input i vårt ständiga produktutvecklingsarbete.

Häggblom - Service