+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
Allmänna försäljnings-och leveransvillkor i Finland

Allmänna försäljnings-och leveransvillkor i Finland

 – förbrukning och försäljning av reservdelar

  

Offentliga

Villkoren gäller för produkter som levereras av Oy A. Häggblom Ab ("Häggblom") mot kundens beställning. 

 

Behandling av personuppgifter

Häggblom behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen och EU:s integritetslag GDPR.

 

Priser

Häggblom kommer att ange priset i samband med anbudsinfordran eller beställning.

Eftersom Häggblom normalt inte handlar med privatpersoner redovisas alla priser exklusive moms. Moms läggs dock vid fakturering.

 

Leverans

a)    Syftet är att leverera produkterna i lager samma dag om beställningen beställs senast 14:00 -> kunden anländer vanligtvis nästa dag – med undantag för angivna leveransdatum på vissa orter.

b)    Reservdelar som ej finns i lager levereras så snart som möjligt efter att produkten har levererats till Häggbloms lager från leverantören. Leveranstiden meddelas kunden vid beställningstidpunkten eller när Häggblom har fått leverantörens bekräftade leveranstid, men detta garanteras när produkten finns i Häggbloms lager. Vi förbehåller oss rätten till fel i lagret. Transporttid från Häggbloms lager till kunden tillsäts.

 

Leveransvillkor

De beställda produkterna kan hämtas från Häggbloms lager eller skickas till kunden efter överenskommelse mellan Häggblom och kunden. Leveransvillkor EXW eller CPT (INCOTERMS 2010). Häggblom arrangerar transport för kunden av en operatör som Häggblom anser vara bäst lämpad vad gäller pris och kvalitet, om inte parterna kommit överens om annat.

 

Betalningsvillkor

Förskottsbetalning före leverans, Kontant med betalkort eller efter en 14-dagars nettofaktura. Häggblom kan ändra betalningsvillkoren utifrån kundens betalningshistorik och kreditsituation. Förseningsränta ska betalas enligt räntelagen. Påminnelse- och in kasseavgiften betalas, om det finns någon.

 

Garanti och reklamation

För delar som tillhandahålls av Häggblom är de garantivillkor som publiceras på Häggbloms webbplats i första hand föremål för de garantivillkor som anges där. Alla reklamationer ska rapporteras  till Häggblom efteridentifieringen avfelet. Klagomålet måste åtföljas av fullständig information såsom drifttid, detaljerade orsaker till felet och fotografier som beskriver felet.

 

Garantivillkor

Nya och tidigare oanvända produkter har en begränsad produktgaranti för den första köparen av Häggbloms produkter enligt de villkor som beskrivs i följande avsnitt.

 

Garantiperiod

Häggbloms produkter täcks av garantin under en period av 12 månader från leveransdatum för Häggblom och gäller för produkter som är korrekt installerade och som är i normal användning. Förbrukningsdelar som spik, stål, filter garanteras för material eller tillverkningsfel i 3 månader efter leverans och gäller inte för normalt slitage och villkor.

 

Begränsningar av garantiförpliktelsen

Häggblomsprodukter täcks upp till det maximalt fakturerade prisvärdet för produkten. Garantin inkluderar inte eller täcker:

a) arbete, transport eller skatt/tull som orsakas av ersättning enligt garantin.

b) utbyte av produkter   som har skadats eller utslitits som vanligt är felaktigt installerat, på grund   av brist på normalt och rekommenderat underhåll eller skador som orsakats av komponenter som inte omfattas av garantin.

c) Begäran om garantier som inte har förklarats fullständiga vid en rimlig tid efter det att felet upptäckts.

Häggblom kommer inte under några omständigheter att ersätta oavsiktliga skador. Detta omfattar bland annat intäktsbortfall, extra kostnader för reparation/utbyte eller andra kommersiella förluster.

 

Garanti vid transportskada eller försändelsens förlust

Kunden ansvarar för risken för skadade eller förlorade försändelser. Om det finns transportskador, observera detta genom att ange transportskadorna på fraktsedelnnär varornalevereras. Kontakta sedan den aktuella transportören så snart som möjligt efter skadan/förlusten och förvara varorna och förpackningen, eftersom föraren kan begära att pyytää  få dem. Kontakta alltid transportören och ta hänsyn till transportörens transportvillkor.

 

Returning

Produkterna har en 14-dagars returrätt, klassad som oanvänd och överenskommet i förväg.

 

Force majeure

Häggblom förbehåller sig rätten att ändra tidpunkten för leveransen om köpetsslutförande förhindrades att slutföras på grund av de okontrollerade omständigheterna i Häggblom, såsom strejkerna, kriget, regeringens beslut, störningar av Häggblom eller en underleverantör eller andra omständigheter som inte har orsakat en relation som vi inte har litat på och konsekvenser som vi inte rimligen kunnat eliminera. För att ha rätt till förlängning av leveranstiden skall Häggblom utan dröjsmål upplysa kunden om attde omständigheter som ledde till förseningen har inträffat. Om köpet inte kan slutföras inom rimlig tid på grund av omständigheterna i denna punkt, får endera parten säga upp avtalet i den mån dess genomförande är throgated. Om uppsägning av beställningen i enlighet med föregående punkt görs, får den andra parten inte hållas ansvarig för annan påföljd.

 

Tillämplig lag och tvistlösning

Finlands lagar skall tillämpas på detta avtal. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal skall avslutas i skiljeförfaranden Helsingfors inför Helsingfors handelskammare, om inte parterna kommit överens om annat. Skiljeförfarande skall ske i Helsingfors. I förfarandet används det finska språket. Det skiljeförfarande som krävs enligt denna skiljedomsklausul faller inom sekretessens område. Sekretessen ska omfatta all information som aearthing under förfarandet, samt beslut eller skiljeförfaranden som ges i samband med förfarandet. 

 

GARANTIPERIODER FÖR PRODUKTGRUPPER

Kategori Garantiperiod
KEDJOR* 12 mån /  1000h
RULLOR 12 mån /  1000h
DRIVHJUL 12 mån /  1000h
LEDARHJUL 12 mån/  1000h
BANPLATTOR 12 mån/  1000h
*i skogsbruk användning 6 mån /  500h

 

Garantiansökan »