Redskap för gruvverksamhet

Redskap för gruvverksamhet

Vår skopsamling imponerar. Den yrkesskicklighet vi skaffat oss under en långvarig produktionsverksamhet omfattar även tillverkningen av allra största samt mest krävande skopor. Varje stor Häggblom-skopa är ett måttbeställningsarbete i enlighet med användningsändamål och kundens maskin.

Tillverkning av tandskoporna (5–25 m³) och hjullastarskoporna (5–20 m³) ställer stora krav på planering och dimensionering av produkten samt förutsätter ett utmärkt kunnande i bomgeometri.  Den värdefulla skopans långa förbrukningstid bygger på bastant struktur, effektiva skydd, tillförlitliga Esco-slitdelar samt sakkunnig och rättidig Häggblom-service.

  • Häggblom
  • Häggblom
  • Häggblom
  • Häggblom
  • Häggblom
  • Häggblom
  • Häggblom
  • Häggblom