+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
Larvbandssystem

Larvbandssystem

Vi är en av de ledande tillverkare av underreden för krävande anläggningsmaskiner i Europa. Vi är också den enda tillverkaren av larvbandssystem i Nordeuropa som kan erbjuda sina kunder ett komplett paket med planering, produktion, service och slitdelar.

Vår styrka ligger inom larvbandssystem i den stora storleksklassen, men tack vare vår flexibilitet är vi framgångsrika också inom mindre system och kortare serier.

Omsorgsfull planering och innovativ produktutveckling

Vårt planeringsarbete präglas av kundorientering, systematik, innovation och integration med kundens produktledning. Den skräddarsydda strukturlösningen som vår planeringsservice erbjuder baserar sig alltid på en grundlig kartläggning av kundens utgångsläge och på rätta komponentval. Våra planerare använder de senaste 3D-modelleringssystemen inom branschen, samt annan modern mät- och skanningsutrustning.

I både planeringen och den målmedvetna och systematiska produktutvecklingen utnyttjar vi effektivt den feedback vi får från vår verkstad, service och kunder. Tack vare våra agenturer för BERCO och ITM har vi också tillgång till deras know-how.

Flexibel produktion

Vår produktion kombinerar toppmodern teknik med det traditionella österbottniska hantverket av vår yrkesskickliga och motiverade personal.

Tack vare att vi kontrollerar hela processen som är synkroniserad med vår mångsidiga och moderna maskinpark, kan vi erbjuda högsta kvalitet och kostnadseffektivitet samt möjliggöra säkra och flexibla leveranser också med en stram tidtabell. Vårt kvalitetstänkande återspeglas också i komponenterna som är de bästa på marknaden, samt i den omsorgsfulla finslipningen av slutprodukten.

Effektiv service och kvalitativa slitdelar

Förebyggande underhåll är alltid billigare än reparation. Vår effektiva service- och underhållstjänst som täcker hela produktens livscykel, undersöker först larvbandssystemets och underredets skick och gör sedan en renoveringsplan. Själva underhållsarbetet görs alltid vid en tidpunkt som passar kunden bäst - antingen på plats eller i vår verkstad.

Vi har Nordeuropas mest omfattande lagersortiment av slitdelar. Det hjälper vår service att utrusta underreden och larvband med högkvalitativa och hållbara delar som garanterar effektiv användning av maskiner, förlänger serviceintervallet och sparar underhållskostnader.

Nöjda kunder

Det bästa beviset på vår kompetens är nöjda och trogna kunder, många av vilka är ledande inom sina branscher: Metso Minerals, Mantsinen Group, Junttan, Sandvik, ALLU, ProSilva, MultiDocker... Ett av våra mest krävande projekt var att planera, producera och leverera lösningar till underreden för två 400 meter långa, flyttbara transportsystem för Terrafames gruva.

Vänligen kontakta oss så kan vi berätta mer om oss, våra larvbandssystem samt underhålls- och slitdelsservice.

 

  • Häggblom
  • Häggblom
  • Häggblom
  • Häggblom
  • Häggblom - multidocker
  • Häggblom - kokoonpano - telaketjusovellukset