+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
Yrkesskicklig personal är vår viktigaste resurs.

Yrkesskicklig personal är vår viktigaste resurs.

19.03.2021

För närvarande arbetar vi på ett nytt koncept för genuin omtanke, ”Taking Care”. Konceptet består av tre starka S: Safety, Service och Sustainability.

Vi har lyckats få med branschens bästa proffs i vårt företag, något vi är tacksamma över. Vi vill att de ska veta att de är företagets viktigaste resurs och känner att vi tar väl hand om dem. Första steget i ”Taking Care of Safety” fokuserar därför på själva fundamentet för vår verksamhet: att förbättra vår egen personals säkerhet i arbetet. Vi kommer att ta fram nya koncept som beaktar särdragen i vårt arbete och maximerar säkerheten. Det är fråga om ett långsiktigt utvecklingsarbete som vi utför tillsammans med vår partner SK Protect, expert på säkerhet. Resultaten kommer att synas i varje länk i vår servicekedja.

Vid alla våra enheter kommer vi att fästa större vikt bland annat vid att tunga föremål hanteras på ett tryggt sätt och lyfts med rätt teknik och korrekta metoder samt vid planernas betydelse, eliminering av snubblingsrisker och förebyggande av syn-, hörsel- och brandskador. Vi betonar vikten av egna iakttagelser av säkerheten och vi uppmuntrar vår personal att aktivt göra arbetarskyddsanmälningar.

Vi önskar alla en fortsatt trygg arbetsdag!

Yrkesskicklig personal är vår viktigaste resurs.