+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
Vi säkerställer det bästa för kräsna kunder

Vi säkerställer det bästa för kräsna kunder

10.06.2021

Den höga kvaliteten och hållbarheten på våra skopor, gruvredskap och bandunderreden bygger bland annat på omsorgsfull konstruktion, korrekta materialval, personalens yrkeskunskap och vår moderna maskinpark – kort sagt all den know-how vi har byggt upp under närmare 70 år.

Vi säkerställer det bästa för kräsna kunder

Våra skopor används i så gott som alla gruvor i Finland, vilket gör att vi kan påstå oss känna till de mest utmanande driftsförhållandena. Vi erbjuder endast det bästa för de allra kräsnaste kunderna.

EFFEKTIVA SERVICE- OCH UNDERHÅLLSTJÄNSTER

Även om våra produkter är högkvalitativa och hållbara slits de naturligtvis ändå och kräver service. Eftersom vi förser våra kunder med marknadens bästa produkter vill vi också erbjuda dem effektiva service- och underhållstjänster genom hela livscykeln. Andan i vårt Taking Care-koncept är att ”det vi tillverkar, servar och underhåller vi också”.

Våra servicetjänster grundas på förebyggande underhåll. Det minimerar risken för dyra driftstopp och blir alltid förmånligare än reparation för kunden. Det förebyggande underhållet innebär att vi kontrollerar bandunderreden, gruvskopor och gruvflak, och därefter gör upp en plan för reparation.

Vi vill också göra servicen så lätt som möjligt för kunden; därför utför vi alltid det aktuella servicearbetet vid den tidpunkt som passar kunden bäst – antingen i vår verkstad eller ute i fält.

Ingen fara – vi fixar det.