+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
Våra livscykeltjänster tillför gruvverksamheten tillförlitlighet och kostnadsbesparingar

Våra livscykeltjänster tillför gruvverksamheten tillförlitlighet och kostnadsbesparingar

21.10.2021

De flesta skoptillverkare fokuserar på framställning av nya produkter och utför underhållsåtgärder endast på verkstäderna. Maskintillverkare som levererar skopor och slitdelar har för sin del vanligtvis inte erfarenhet av reparationssvetsning och behöver därför en extern partner. Häggbloms unika servicekedja har däremot redan länge erbjudit gruvkunderna en möjlighet att på ett och samma ställe förutom konstruktion och tillverkning av stora gruvskopor och gruvbilsflak även få underhåll samt reserv- och slitdelar. Vid behov sköter vi även urbruktagningen av skopor och flak.

Häggblom - elinkaaripalvelut

Vår Taking Care-ideologi – dvs. satsning på äkta omsorg om kunden – har utvidgats till att omfatta livscykeltjänsterna för mobil gruvutrustning. I år har vi bland annat utvecklat underhåll som utförs på plats i gruvan där vikten ligger på små och oförutsedda underhålls- och reparationsarbeten. Stora, förutseende underhållsåtgärder – som periodiska reparationer – görs även framöver på vår verkstad.

Vi har satsat på i synnerhet förbrukningsmätning och andra kontroll- och övervakningstjänster som ger oss värdefull information om i vilket skick skopor och flak är och hur slitaget ser ut. Den här informationen utnyttjar vi i de rapporter vi regelbundet skickar till våra kunder samt för omsorgsfull förhandsplanering och schemaläggning av underhåll.

Våra förutseende underhållsåtgärder minimerar behovet av dyra ”nödåtgärder” och stora reparationsåtgärder och förlänger avsevärt utrustningens livslängd. Samtidigt förbättrar de produktionens tillförlitlighet genom att minska risken för driftsavbrott till följd av oförutsedda haverier.