+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
Pressmeddelande

Pressmeddelande

15.02.2022

Tillåtet att publiceras 15.2.2022

PRESSMEDDELANDE ANGÅENDE AFFÄRSTRANSAKTION

Häggblom koncernen, det ledande företaget i Finland och Sverige inom komponenter för gruvmaskiner och jordbyggnad ("Haggblom"), har meddelat om avyttringen av sina affärsenheter "Larvbandssystem" och "Reservdelar och Slitdelar’" till USCO Group ("USCO"), en global, världsledande aktör inom komponenter och reservdelar för jordbyggnadsmaskiner.

Häggblom har 14.2.2022 ingått ett affärsköpeavtal med ITR Häggblom Oy, som är ett bolag helägt av USCO S.p.A Group, genom vilken ITR Häggblom Oy förvärvar Häggbloms affärsenheter " Larvbandssystem" och "Reservdelar och slitdelar" för jordbyggnadsmaskiner. Personal som arbetar i dessa affärsenheter kommer att överföras till ITR Häggblom som ett resultat av transaktionen. Efter förvärvet kommer Häggblom att fokusera på sin kärnverksamhet i Finland och Sverige i linje med sin nya strategi. Detta inkluderar företagets egna produkter, såsom skopor av alla storlekar som lämpar sig för Häggbloms krävande användning, gruvtrucksflak och reservdelar och slitdelar för dessa, tillsammans med livscykeltjänster som tillhandahålls kunder, t.ex. underhåll och kontroll av maskiner. Förvärvet kommer inte att påverka verksamheten i Häggbloms svenska dotterbolag.

ITR Häggblom Oy, helägt av USCO S.p.A, kommer att fokusera på utveckling av larvbandssystem samt på att betjäna både entreprenörer och maskinverkstäder med reserv- och slitdelar. Företagets huvudkontor kommer också att ligga i Karleby. USCO, som har upprätthållit en stark handelsrelation med verksamheten redan i många år, grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Modena, Italien. USCO, genom sitt världsomfattande erkända varumärke ITR, tillverkar och distribuerar ett omfattande sortiment av delar för underrede, tandsystem, larvbandssystem och reparationsdelar för schakt- och jordbyggnadsmaskiner. Med sex tillverkningsanläggningar i Italien, Spanien, Sydkorea och Kina samt 40 distributions- och servicecenter i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Mellanöstern, Europa, Australien och Asien har USCO totalt cirka 2 000 anställda.

- Förvärvet är ett led i Häggblom koncernens strategiska beslut att fokusera på ett starkt växande affärsområde. Häggblom koncernen kommer att fortsätta stärkas inom sitt eget verksamhetsområde och den avyttrade verksamheten kommer att få starkt stöd från den globala USCO-koncernen för att växa och utvecklas på den finska marknaden. Det genomförda företagsförvärvet skapar utmärkta förutsättningar för båda företagens starka tillväxt tillsammans med hjälp av personal och partners, säger Jukka Karhula, VD och koncernchef för Häggblom Group.

- Vi är stolta över förvärvet av affärsenheterna i Häggblom, en ledande aktör på den finska marknaden. Vi välkomnar ITR Häggbloms högsta ledning och medarbetare. Vi är övertygade om att de kommer att fortsätta skapa betydande värde för alla företagets intressenter. Vi är övertygade om att denna transaktion utgör ytterligare ett steg i utvecklingen av vårt globala fotavtryck samt i stärkandet av USCO-koncernens position som en erkänd global ledare, säger Massimo Galassini, USCO:s VD och kontrollerande aktieägare.

- Affärstransaktionen är ett mycket positivt steg, som fokuserar verksamheten inom båda företagen. På ITR Häggblom är vi mycket nöjda över att ansluta oss till USCO Group, vilket ger oss resurser för att växa och stärka vår position på marknaden. Jag är entusiastisk över att axla denna nya position och tacksam att få göra det tillsammans med en mycket kompetent personal, säger Markus Jansson, VD för ITR Häggblom Oy.

 

Mera information:

Jukka Karhula
Verkställande Direktör
Ab A. Häggblom Oy / Häggblom koncern
+358 40 577 6351 

Markus Jansson
Verkställande Direktör
ITR Häggblom Oy
+358 40 358 0231
communication