+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
När pris, kvalitet och service möts är också kunden nöjd

När pris, kvalitet och service möts är också kunden nöjd

13.12.2021

År 2021 har på många sätt varit speciellt och också vi har mött helt nya utmaningar i affärsverksamheten bland annat i form av överraskande prisändringar och transportstörningar. Trots det har vi lyckats hålla oss ajour med läget tack vare riskminimering och kontrollerad framförhållning. 

Mari Huuki

Häggbloms trumfkort är – också enligt kundnöjdhetsundersökningarna – tvåspråkig service, det breda lagerutbudet, produktkvaliteten och eftermarknadstjänsterna. I år har vi fortsatt att satsa på utvecklingen av i synnerhet vår kundservice och vårt produktutbud. Vår sakkunniga försäljare har en bred och djup teknisk branschkännedom så hos oss får kunden alltid den hjälp som behövs. Vi lämnar inte heller kunden i sticket om problem eventuellt inträffar, utan försöker snabbt och flexibelt hitta en lösning.

Vår leverantörsstrategi är uppbyggd så att kunden alltid vid köp hos Häggblom kan lita på att få kvalitet. Det möjliggörs dels av att vi representerar toppmärken i branschen, dels av leverantörer som valts i ingående urvalsprocesser.

I år har också personalstyrkan i vårt team fått ett tillskott, vilket ger försäljningen på fältet i södra Finland mer power. Verksamhetsstället i Juvamalmen i Esbo har kommit igång bra och vi avser att inom kort göra betydande satsningar på utbudet och funktionerna i södra Finland.

Också enligt statsrådets konjunktursöversikt går det bra i markbyggnadsbranschen. Prisökningen på råolja har ökat kostnaderna inom markbyggnad och den vägen även omsättningen i branschen – som visserligen också har upplevt en ökning i orderstockarna. Hos våra kunder pågår det många olika projekt, såväl inom vindkraft som infrastrukturbygge och gruvdrift.

I det rådande coronaläget har vi iakttagit särskild försiktighet vid våra möten med kunderna och hela tiden agerat på kundernas villkor. Den personliga försäljningen har vi dock kunnat upprätthålla nästan utan avbrott. Det ser ut som att coronapandemin kommer att påverka vår och kundernas vardag även i den närmaste framtiden så vi iakttar också framöver myndighetsanvisningarna och stor försiktighet.

Till sist vill vi skicka hälsningar i äkta Taking Care-anda till entreprenörerna: visst försöker ni hela tiden förutse ert behov av reserv- och slitdelar! Trots att vi har det mest omfattande lagerutbudet av reserv- och slitdelar i norra Europa kan det givetvis inte innehålla allt som behövs, och för de delar som inte finns på våra hyllor är leveranstiderna naturligtvis lite längre. När en del går sönder behöver ni vanligtvis en ny del genast – och om ni själva har ”kritiska delar” i ert lager kan ni fortsätta med arbetet så fort som möjligt.

Vi på Häggblom vill tacka alla våra fantastiska kunder för det gångna året som har varit fartfyllt och händelserikt ... Låt oss fortsätta på samma sätt nästa år!

 

Med vänlig hälsning,

Mari Huuki
Försäljningsdirektör, reserv- och slitdelar