+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
Hög kvalitet är standard

Hög kvalitet är standard

29.11.2021

Hög kvalitet är standard

Säkerhets- och kvalitetsexpert Reetta Olkinuora jobbar som kvalitetschef på Häggblom.

– Jag började som kvalitetschef på Häggblom för ett par år sedan då de beslutade att skaffa kvalitetsexpertis hos SK Protect som är specialiserat på just dessa tjänster. Som extern expert står jag med ena foten i och andra foten utanför företagets verksamhet. Jag känner företaget och de anställda, men kan granska verksamheten på tillräckligt avstånd. På så sätt hittar jag bättre till exempel sådant som behöver utvecklas, säger Olkinuora.

Hon samarbetar mest med ledningsgruppen som hon bland annat sparrar och bistår i beslutsfattandet. Det gemensamma målet är att göra Häggbloms processer mer systematiska och effektivare. Olkinuora vill också samla de utvecklingsbehov som personalen har fört fram i ett och samma paket och fungera som gränssnitt och budbärare mellan ledningen och personalen.


Certifieringsprocessen och standarderna

Olkinuora är också med i Häggbloms ISO-certifieringsprocesser. De går bland annat igenom företagets dokument, åtgärder och processer och speglar dem mot kraven i standarden man ansöker om. Processen är ofta lång.

– Först vidtar vi de interna åtgärderna, som kan vara till exempel olika observationer, rapportering om avvikelser i verksamheten och kvaliteten, säkerställande av tillräckliga arbetsanvisningar och utveckling av en mer flexibel verksamhet. Ett av de primära målen är alltid att förebygga olycksfall i arbetet. Efter det går ett externt certifieringsorgan igenom våra åtgärder och bedömer om de har lett till önskat slutresultat, berättar Olkinuora.

Hos Häggblom förverkligar certifieringen även en av företagets ledande tankar: att förankra strategin i vardagens arbete.

– Häggblom har redan tre viktiga ISO-standarder i branschen: ISO 9001 som är ett ledningssystem för kvalitet och kundinriktning, ISO 45001 för arbetshälsa och säkerhet och ISO 3834-2 för kvalitetsledning vid svetsning. För närvarande planerar företaget att certifiera sig mot miljöledningsstandarden ISO 14001, nämner Olkinuora.


Både företaget och kunderna drar nytta av certifieringen

De nämnda ledningsstandarderna stödjer på ett väsentligt sätt de tre delarna i Häggbloms koncept Taking Care – säkerhet, service, hållbarhet.

– Häggblom har ekonomisk nytta av certifieringen bland annat via mer rätlinjiga processer. Åtgärderna här är bland annat att utveckla de gemensamma spelreglerna, tydliggöra ansvaren, skapa mer flexibla mötesrutiner eller varför inte omsorgsfullt utse de personer som avtalar om olika frågor. Positiva effekter har också viljan till ständig utveckling och till att lära sig av fel, vilket certifieringen förutsätter, berättar Olkinuora.

Olkinuora anser att certifieringen även skapar social hållbarhet. Ett exempel på detta den övergripande utvecklingen av processerna som ökar personalens arbetsnöjdhet och arbetshälsa.

– Kundinriktningen är en väsentlig aspekt i alla ISO-standarder. Hos Häggblom beaktas detta till exempel genom att man håller de löften man ger kunderna eller genom att svara mot kundernas krav. Tack vare certifieringen kan kunderna även lita på att företaget sköts på ett ansvarstagande sätt, tillägger Olkinuora avslutningsvis.