+358 (0) 207 658 200 info@haggblom.fi
En pålitlig partner

En pålitlig partner

16.04.2021

Det kostar när anläggningsmaskiner och gruvredskap står. Därför ska man kunna lita på dem även i de mest utmanande driftsförhållanden. Vår strävan är att göra det möjligt för våra kunder att utföra sitt arbete utan oönskade avbrott – och att återuppta arbetet så fort som möjligt efter såväl ett överraskande eller nödvändigt avbrott.

Vår pålitlighet bygger på nästan 70 års erfarenhet samt kompetensen och yrkesstoltheten hos en motiverad personal. Också vår unika servicekedja, som inbegriper konstruktion och produktion, leverans av slit- och reservdelar och underhållstjänster, har en stor betydelse. Varje länk i kedjan utnyttjar effektivt de övrigas know-how för att maximera kvaliteten på sitt arbete och slutproduktens pålitlighet.

Pålitlighet är ett av nyckelorden i vårt nya koncept Taking Care. Eftersom vi genuint bryr oss, kan våra kunder tryggt lita på såväl kvaliteten på våra produkter och tjänster som leveranstiderna.

De bästa bevisen på vår pålitlighet och det kundförtroende vi byggt upp är våra långa kundrelationer med betydande aktörer i markanläggnings- och gruvbranschen samt decennielånga partnerskap med ledande leverantörer av slit- och reservdelar – som t.ex. Berco, ITM, Esco och Usco.

 

OMSORGSFULL KONSTRUKTION OCH HÖGKLASSIG PRODUKTION

De pålitliga Häggblom-produkterna med kvalitet in i minsta detalj är tillverkade av råmaterial och slitdelar i högsta kvalitet av vår professionella personal.

Processen i sin helhet, som vi till alla delar har i våra egna händer, är synkroniserad med vår mångsidiga och moderna maskinpark vilket möjliggör flexibla och pålitliga leveranser.

 

EFFEKTIVA SERVICE- OCH UNDERHÅLLSTJÄNSTER

Ideologin i konceptet ”Taking Care” tar sig konkret uttryck även i vår princip ”det vi tillverkar, servar och underhåller vi också”. Kompetent, förutseende underhåll som görs vid rätt tidpunkt är alltid förmånligare än reparation. Vår effektiva underhålls- och servicetjänst, som inbegriper produktens hela livscykel, kontrollerar först larvbandssystemets och underredets kondition och gör därefter upp en reparationsplan. Eftersom vi vill att underhållsarbetet i så liten utsträckning som möjligt ska störa vår kunds vardag, utförs det alltid vid den tidpunkt som är bäst för kunden – antingen på plats eller i vår verkstad.

 

SNABBA RESERVDELSLEVERANSER

Kvalitet kostar – även i reservdelar och slitdelar. Delar i hög kvalitet säkerställer emellertid effektiv och pålitlig maskindrift, förlänger underhållsintervallerna och minskar underhållskostnaderna eftersom kvalitet totalt sett blir förmånligast.

Våra erfarna, yrkeskunniga och serviceinriktade säljare kan rekommendera den slitdel och reservdel som lämpar sig bäst för din maskin och ditt användningsändamål och som till pris och kvalitet är den mest optimala.

Vår webbshop som är öppen 24/7 gör det både snabbare och enklare att beställa. Här hittar du för närvarande bland annat slitdelar till skopor för grävmaskiner och hjullastare.

Vårt sortiment av reservdelar och slitdelar är det största i norra Europa och det gör att våra leveranser är de snabbaste i branschen. Delarna levereras till kunderna vanligtvis redan samma dag de beställs – köp i webbshopen senast nästa vardag.

Du kommer väl ihåg att även vår installationstjänst står till ditt förfogande – i genuin Taking Care-anda.