Häggblom
Service

Service

Det är bättre att förebygga än att återuppbygga och en service kostar alltid mindre än en reparation. Vi säkerställer att kundens maskin alltid är funktionsduglig och kan förbli i drift.

Granskningen av maskinens skick ligger som grund för den serviceplan som upprättas. Servicen utförs planenligt på plats eller i vår verkstad, vid den tidpunkt som passar kunden bäst. En rapport ges till kunden vid varje servicetillfälle.

Den inhämtade kunskapen, utifrån företagets omfattande service, ger en viktig input i vårt ständiga produktutvecklingsarbete.

Häggblom - Service

Tungt arbete kräver hållfasthet. Häggbloms underhållsservice säkerställer en effektiv maskinverksamhet och ger besparingar i maskinernas underhållskostnader. I samband med Häggbloms service undersöker man skicket hos maskinens underrede, drivband och skopa, gör upp en renoveringsplan och underhåller maskinen enligt planen. Vid service förses underreden med högklassiga och hållbara Häggblom-reservdelar.