Häggblom
Häggblom

Häggblom

Från garage till den internationella verkstadstoppen

Ab A. Häggblom Oy är ett 60 år gammalt familjeföretag inom verkstadsproduktion – ett avancerat proffs som fortsätter att utvecklas.
Djärva innovationer och en kontinuerlig produktutveckling efter kundernas behov utgör grunden för vår verksamhet.

”Ab A. Häggblom Oy vill förbli Nordeuropas framstående leverantör av underredeslösningar för krävande markanläggningssystem, marknadsledare i hemlandet och en betydande internationell aktör inom branschens underhålls- och reservdelsservice.
Vår framgång baseras på våra kunders framgång. Utnyttja den heltäckande Häggblom-servicen.”

Jukka Karhula
Ab A. Häggblom Oy

 

Häägblom har blivit en framstående internationell aktör inom verkstadsindustrin. Den kontinuerliga och mångåriga tillväxten har lett till branschexpertis, ett omfattande globalt nätverk och en gedigen serviceattityd.

Idag är Häggblom en framstående tillverkare av underreden och redskap. Företaget kännetecknas av en stark och kvalitativ konstruktionsavdelning med spetskompetens, vilket borgar för en kontinuerlig och målmedveten produktutveckling. Efter att ha varit marknadsledande under lång tid i Finland, har Häggblom påbörjat en omfattande satsning i Sverige år 2015, som grundlägger fortsatt tillväxt.

Häggbloms heltäckande servicekoncept utgår ifrån kundens specifika behov och omfattar allt ifrån konstruktion och produktion, till en flexibel service med tillhörande reserv- och slitdelar, ifrån ett av marknadens största lager lokaliserat i Karleby och Sävsjö. Häggbloms nuvarande och framtida ambition är, att vara marknadens ledande expert inom larvbandsdrift, redskap och servicekonceptenliga stödtjänster grundat på ett gediget industriellt kunnande. Verksamheten ska präglas av långsiktighet och produktutveckling, där tillverkningen är ett samspel mellan kvalificerad automation och traditionell österbottnisk hantverksskicklighet. Med förhoppning om långsiktiga och goda kundrelationer.

Företegsvideon i sin helhet på YouTube »