Häggblom
Service

Service

Det är bättre att förebygga än att återuppbygga och en service kostar alltid mindre än en reparation. Vi säkerställer att kundens maskin alltid är funktionsduglig och kan förbli i drift.

Granskningen av maskinens skick ligger som grund för den serviceplan som upprättas. Servicen utförs planenligt på plats eller i vår verkstad, vid den tidpunkt som passar kunden bäst. En rapport ges till kunden vid varje servicetillfälle.

Den inhämtade kunskapen, utifrån företagets omfattande service, ger en viktig input i vårt ständiga produktutvecklingsarbete.

Häggblom - Service